Oferta dotyczy kompleksowej, stałej konserwacji technicznej budynków mieszkalnych i usługowych

Pragniemy zapoznać Państwa z naszą ofertą obejmującą kompleksową, stałą opiekę techniczną, oraz bieżące naprawy i serwis awaryjny czynny 24h na dobę 7 dni tygodniu dotyczący konserwacji budynków mieszkalnych i użytkowych.

Nadzór
Fachowy, kompetentny dozór, obsługa i nadzór nad powierzonymi instalacjami i urządzeniami zgodnie z wymogami obiektu i obowiązującymi przepisami uwzględniając wymogi efektywności ekonomicznej. Monitoring systemów poprzez prowadzenie cyklicznych przeglądów obiektów (minimum raz w tygodniu). Prowadzenie dokumentacji przeglądów i dzienników ruchu infrastruktury technicznej, oraz prowadzenie głównej księgi obiektu.
Współudział w okresowych inspekcjach stanu budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bezpieczeństwa pożarowego, zaleceniami eksploatacyjnymi producenta zawartymi w przekazanej dokumentacji powykonawczej oraz normami jakościowymi dla poszczególnych grup instalacji.

W zakresie instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, grzewczych
i elektrycznych wykonujemy od podstaw lub remontujemy:

– instalacje wodno – kanalizacyjne,
– instalacje centralnego ogrzewania,
– instalacje ciepła technologicznego,
– wymiana wodomierzy i ciepłomierzy,
– kanalizacja sanitarna i deszczowa,
– kotłownie gazowe,
– węzły cieplne,
– biały montaż,
– instalacje gazowe.

Instalacje elektryczne i niskoprądowe:
– montaż nowych instalacji elektrycznych,
– naprawy i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych,
– sieci komputerowe.

Kalibracja detektorów tlenku węgla:

Okresowa kalibracja i naprawy detektorów tlenku węgla i gazów wybuchowych oraz niewybuchowych,
okresowe przeglądy działania detektorów,
możliwość testu gazem wzorcowym,
Producenci: Głównie firmy Alter, Comag, Gazex, Sapel i inni.

Oferta

KONTAKT
tel.: 502 635 266 (Bogusław Kaska)
tel.: 501 107 457 (Michał Kaska)

Telefon awaryjny (tylko w przypadku nagłych usterek) czynny w godz. 16-8 w dni powszednie, oraz całodobowo w weekendy i święta:
501 956 609

BIURO
ul. Pszczyńska 26 lok. U5
03-690 Warszawa


email: info(at)bk-instal.pl
Poniedziałek – Piątek w godz. 8-16