Oferta dotyczy kompleksowej, stałej konserwacji technicznej budynków mieszkalnych i usługowych

Pragniemy zapoznać Państwa z naszą ofertą obejmującą kompleksową, stałą opiekę techniczną, oraz bieżące naprawy i serwis awaryjny czynny 24h na dobę 7 dni tygodniu dotyczący konserwacji budynków mieszkalnych i użytkowych.

Nadzór
Fachowy, kompetentny dozór, obsługa i nadzór nad powierzonymi instalacjami i urządzeniami zgodnie z wymogami obiektu i obowiązującymi przepisami uwzględniając wymogi efektywności ekonomicznej. Monitoring systemów poprzez prowadzenie cyklicznych przeglądów obiektów (minimum raz w tygodniu). Prowadzenie dokumentacji przeglądów i dzienników ruchu infrastruktury technicznej, oraz prowadzenie głównej księgi obiektu.
Współudział w okresowych inspekcjach stanu budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bezpieczeństwa pożarowego, zaleceniami eksploatacyjnymi producenta zawartymi w przekazanej dokumentacji powykonawczej oraz normami jakościowymi dla poszczególnych grup instalacji.

Oferta

W zakresie instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych wykonujemy od podstaw lub remontujemy:

– instalacje wodno – kanalizacyjne,
– instalacje centralnego ogrzewania,
– instalacje ciepła technologicznego,
– wymiana wodomierzy i ciepłomierzy,
– kanalizacja sanitarna i deszczowa,
– kotłownie gazowe,
– węzły cieplne,
– biały montaż,
– instalacje gazowe.

Instalacje elektryczne i niskoprądowe:
– montaż nowych instalacji elektrycznych,
– naprawy i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych,
– sieci komputerowe.

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy lokatorskich

W zakres naszych usług wchodzi również wymiana, oraz legalizacja wodomierzy i ciepłomierzy lokatorskich. Wszystkie prace wykonywane są na najwyższym poziomie przy użyciu najnowszych urządzeń pomiarowych dostępnych na rynku (w tym urządzenia ultradźwiękowe, oraz do zdalnego odczytu). Działamy też na urządzeniach powierzonych przez Zleceniodawcę.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z produktami firm takich jak: Apator, B-Meters, Engelmann, Ferro, Flow Control, Ista, Itron, Kamstrup, Landis&GYR, Maddalena, Metrona, Quandis, Metron, Ploumeter, Powogaz, Santech, Sensus, Siemens, Zenner i wiele innych dostępnych na rynku.

Oferta

KONTAKT
Poniedziałek – Piątek w godz. 8:00-16:00

tel.: 502 635 266 (Bogusław Kaska)
tel.: 501 107 457 (Michał Kaska)

Telefon awaryjny (tylko w przypadku nagłych usterek) czynny w godz. 16:00-8:00 w dni powszednie, oraz całodobowo w weekendy i święta:
501 956 609

ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Pszczyńska 26 lok. U5
03-690 Warszawa
email: info(at)bk-instal.pl